0312 430 57 97

Uzmanlık Alanlarımız

AİLE VE BOŞANMA HUKUKU


Aile hukukunu ilgilendiren hukuki konular özellikle TMK da düzelenmiş olup;
 • Nafaka,
 • Velayet,
 • Eve Veya İş Yerlerine Yaklaşmama Tedbiri,
 • İletişim Vasıtalarıyla Rahatsız Etmeme Tedbiri,
 • Boşanmada Mal Paylaşımı,
 • Eşten Mal Kaçırma,
 • Soybağının Kurulması,
 • Babalık Davası,
 • Evlat Edinme,
 • Çocuk Mallarının Yönetimi gibi konularda oluşan uyuşmazlıkların çözümünde rol oynamaktadır.
Emredici hükümlerden oluşan, ahlak ve kamu düzenini de korumayı amaçlayan bir hukuk dalı olması sebebiyle uzmanlık gerektiren bir hukuk alanıdır. Aile ile ilgili olan bu davalar da sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi çok önemli olup avukattan hukuki destek alınması önemlidir.

BOŞANMA DAVALARI


Boşanma davalarında çekişmesiz (halk arasında ki adıyla anlaşmalı) ve çekişmeli olarak boşanma süreçleri takip edilebilir. Durumun koşullarına göre avukatla görüşerek hangi boşanma sürecinin takip edilmesi gerektiği konuşulması hak kaybına uğramamak açısından önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için  tarafların en az bir senedir evli kalmış olmaları gerekmektedir.

Ayrıca boşanma davasını ilgilendiren her türlü konunun da taraflar arasında mutlak şekilde aynı irade de toplanması gerekmektedir. Eğer ki çocuk varsa çocuğun velayetinin kimde kalacağı, evlilik birliği içerisinde elde edilen malların paylaşımı, çocuğun eğitimi için gerekli masrafların ne kadar olacağı ve kim tarafından hangi oranla karşılanacağı, eşlerin maddi ve manevi tazminat talepleri, yargılama giderleri ve avukat ücretini kimin karşılayacağı gibi hususların taraflar arasında anlaşmalı olması gerekmektedir.

Tüm hususlar üzerinde eşler anlaşmadıkça anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmeyeceği, bu durumda çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır.

Boşanma Davası Nedenleri

Boşanma davalarında boşanma nedenleri özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak ikili bir ayrıma tabi tutulur.
Özel boşanma sebepleri:
 1. Terk
 2. Hayata Kast
 3. Pek Kötü Muamele
 4. Suç İşleme
 5. Haysiyetsiz Hayat Sürme
 6. Zina (Aldatma)
Olarak belirtilir. Bu durumlarda genel boşanma sebeplerinin aksine mahkemeye boşanma hususunda takdir yetkisi verilmemiş olup boşanma sebeplerinin ispatlanması halinde mahkemece boşanmaya hükmedilir. Ancak bu durumda özel şartlar ve süreler kanunca belirlenmiş olup bu şartların ve sürelerin kaçırılması durumunda özel boşanma sebeplerine dayanılamayacağından boşanma davasının genel boşanma sebeplerine dayalı olarak sürdürülmesi gerekebilir.

Yukarıda belirtilen özel boşanma sebeplerinin varlığı halinde olayın olduğu tarihten itibaren 6 ay içinde boşanma davası açılması gerekmektedir. Bu durumda davayı ilk hangi tarafında açtığı önemli olup sürecin yönetimi ve hak kaybına uğranmaması için avukatla sürecin takip edilmesi önemlidir.

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma davaları:
 1. Tarafların en son 6 ay beraber yaşadıkları yer Aile Mahkemesi’nde
 2. Davacının yerleşim yeri Aile Mahkemesinde,
 3. Davalının yerleşim yeri Aile Mahkemesinde
görülebilir. Yetkili mahkemeyi boşanma davasını hangi taraf açmış ise o belirleyecektir.

Velayet Davası

Çocuğun velisi anne ve babasıdır. Ancak boşanma durumunda ve ya çocuğun ortak velayetinin yürütülemeyeceği durumlarda mahkeme çocuğun velayetinin kime verileceği hususunu belirler.Bu durumda mahkeme çocuğun velayetinin anneye, babaya ve ya 3. bir kişiye verilmesine hükmedebilir.
Hakim bir çocuğun velayetinin kime bırakılması gerektiğine, çocuğun yüksek menfaatlerini göze alarak belirler. sosyal ve ekonomik durum, olanaklar, eğitim ve öğretim olanakları ve kişisel gelişimi için faydalı her türlü olanağı göz önünde tutarak çocuğun velayetinin kime verileceği hususu mahkeme tarafından belirlenir.
 • Velayet Hakkının Kapsamı

Boşanma ya da başka bir nedenle çocuğun velayeti kendisinde bulunan kişi ya da kişiler çocuk adına Türk Medeni Kanununda belirlenmiş aşağıda ki yetkileri ve hakları kullanabilirler.

 • Çocuğun Yerleşim Yerinin Tespiti
 • Çocuğa isim konulması
 • Çocuğun Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi 
 • Çocuğun Bakımı
 • Çocuğun Dini Terbiyesi
 • Çocuğun Temsili
 • Çocuğun Mallarının İdaresi ve İntifa Hakkı
 • Kazai Rüşte Rıza
 • Nişanlanmaya Rıza
 • Evlenmeye Rıza
 • Evlat Edinmeye Rıza
 • Bağışın Alınmasını Engelleme

Nafaka Davası

Türk Medeni Kanunu’nun 169. Maddesinde boşanma ya da ayrılık davası açılması halinde tedbir nafakasını (geçici tedbir nafakası), TMK 197. Maddesince boşanma davası açılmadan ya da boşanma davasından bağımsız olarak açılan ayrı yaşama nedeniyle tedbir nafakası, TMK 196. Maddesince açılmış bir boşanma davası olmaksızın açılan tarafların birlikte yaşamalarına rağmen tedbir nafakası olmak üzere üç tür tedbir nafakası kanunda belirtilmiştir.

Durum ve koşulların gerektirdiği şekilde davanın hangi hükme göre ilerlemesi gerektiği hususu avukatla görüşülmeli ve nafaka davalarının hükme bağlanması ve tahsili de avukatla takip edilmesi önerilmektedir.

Eşler Arasındaki Mal paylaşımı

Eşler arasındaki mal rejimi; evlilik öncesi ve evlilik süresince edinilmiş olan para ve tüm malların evlenme, boşanma ve ölüm sonrası nasıl paylaştırılacağıdır. Medeni Kanun dört tür mal rejimi kabul etmiştir. Bunlardan “edinilmiş mallara katılma rejimi” yasal rejim olarak belirtilmiş, diğer üçü; mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklı rejimleri olarak sayılmıştır. Eşler yasal mal rejimi dışındaki rejimlerden bir tanesini evlenmeden önce ya da sonra tercih edebilirler. Bu nedenle bunlar, seçimlik mal rejimi türleri olarak nitelenebilir.

 

 

 

 Büromuz müvekkilleri ile uzun soluklu, güven esaslı iş ortaklıkları kurmayı, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeyi ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunuyor.
Mustafa Kemal Mah. Maidan İş ve Yaşam Merkezi 2118. Cad. C Blok No:20 Çankaya/ANKARA
0312 430 57 97
info@muganhukuk.com