0312 430 57 97

Uzmanlık Alanlarımız

İDARE HUKUKU

İdare sadece kamu hukuku kurallarına tabi faaliyetler yapmamakta bazı faaliyetlerini özel hukuk kurallarına göre gerçekleştirmektedir. İdareye uygulanan hukuk kurallarının çeşitliliği ''idare hukuku'' kavramını gündeme getirmektedir. Bu esasla kısaca tanımlamak gerekirse idare hukuku;  kamu tüzel kişilerinin idari faaliyetlerini düzenleyen, özel hukuk kuralları dışındaki hukuk kurallarının tümüdür. Bu sebeple idare, özel hukuk sözleşmeleri ve idari sözleşmeler yapabilmektedir. Bu duruma göre sözleşmeye aykırı davranışlar sebebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar, sözleşmenin niteliğine göre adli yargı ya da idari yargıda görülecektir. İdarenin yaptığı sözleşme, özel hukuk sözleşmesi ise özel hukuk hükümlerine tabi olup, uyuşmazlıklar için adli yargı; idarenin yaptığı sözleşme idari sözleşme ise  idare hukuku hükümlerine tabi olup, uyuşmazlıklar için idari yargı görevli olacaktır. Bu bağlamda uyuşmazlık konusunun adli veya idari yargı kollarından hangisinin görevi alanına gireceğini belirlemek ve  uyuşmazlığın çözüme ulaşmasında usül izlenmelidir.

İdare hukuku idare ile bireyler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan Mugan Hukuk ve Danışmanlık; İdari dava türleri açısından geniş bir yelpazeye sahip ve çözüm odaklıdır. Bilindiği üzere idare, kamu gücü kıstasını kullanarak tek taraflı işlemler ve eylemler yapma, bu işlemleri re'sen ve gerekirse cebren uygulama kabiliyetine sahiptir. Bu denli güçlü idare karşısında bireylerin korunması ise ancak idarenin yargı denetimine tabi olması ile mümkün olacaktır. Ofisimiz idare karşısında hak kaybına uğrayan müvekkillerini ''hukuk devlet ilkesi'', ''idarenin kanuni ilkesi'' ve ''idarenin yargısal denetimi ilkesi'' çerçevesinde haklarını korumakta ve uyuşmazlıkların çözümünde köprü işlevi görmektedir. İdari davalar da taraflardan birinin idare olması sebebiyle oldukça özen gerektiren, usulün uygulanmasında hata kabul etmeyen davalar da olması sebebiyle mutlaka bir avukat aracılığıyla takip edilmesi gereken dava türleridir. Aksi taktirde süre kaybı, hak kaybı gibi sonuçlarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Özel hukuk davalarına göre farklı usul ve şekil şartlarına sahip idare davalarında ofisimiz müvekkillerinin hak kaybını önlemek için gerekli bilgi birikim ve donanıma sahiptir.

Bu bağlamda Mugan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi'nin verdiği İdare Davaları alanında hizmetlerden bazıları şunlardır;

İdari Yargıda Açılan Tazminat Davalarının Takibi

Adli Yargıda Açılan Tazminat Davalarının Takibi

Ecrimisil Davalarının Takibi

Müdahalenin Önlenilmesi Talebi ve Sürecin Takibi

Tesisin Kaldırılması (Eski Hale Geri Getirme) Talebi

Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin İptaline İlişkin Davaların T2akibi

İdari Sözleşmelerden Doğan Davaların Takibi

İptal Davalarının Takibi

Kamulaştırmasız El Atma Davalarının Takibi

Kamulaştırma Davalarının TakibiBüromuz müvekkilleri ile uzun soluklu, güven esaslı iş ortaklıkları kurmayı, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeyi ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunuyor.
Mustafa Kemal Mah. Maidan İş ve Yaşam Merkezi 2118. Cad. C Blok No:20 Çankaya/ANKARA
0312 430 57 97
info@muganhukuk.com