0312 430 57 97

Uzmanlık Alanlarımız

CEZA HUKUKU


Suç adı verilen insan davranışını ve buna uygulanacak yaptırımı belirleyen hukuk kurallarının tümüne ceza hukuku adı verilmektedir. Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olarak nitelendirilen ve adli kollukça başlatılan soruşturma ile kovuşturma aşamalarının tümünde alanında uzman kadromuzla ve müvekkil önceliği gözetilerek çalışmalar yürütmekteyiz.

Bu kapsamda bilişim suçları, hakaret, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma, basit ve nitelikli hırsızlık, özel hayatın gizliliğini ihlal, cinsel taciz, cinsel saldırı, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanma, taksirle adam öldürme, taksirle yaralama, vergi suçları MUGAN Hukuk Bürosu olarak başlıca çalışma alanlarımızdır. Bunların yanı sıra tutukluluğa itiraz, adli kontrol kararına itiraz, savcılık ve kolluk sorgusunda ifade alınmasına katılma, adli sicil kaydının silinmesi, infaz rejiminden kaynaklanan problemleri çözme, cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri gibi durumlarda avukatlık hizmeti vermekteyiz.


Büromuz müvekkilleri ile uzun soluklu, güven esaslı iş ortaklıkları kurmayı, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeyi ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunuyor.
Mustafa Kemal Mah. Maidan İş ve Yaşam Merkezi 2118. Cad. C Blok No:20 Çankaya/ANKARA
0312 430 57 97
info@muganhukuk.com