0312 430 57 97

Faydalı Bilgiler

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilerek hukuk sistemimize girmiş uygulamasının daha yeni olduğu hak arama yollarından biridir. Mevcut idari ve yargı yollarının yanısıra Avrupa İnsan Hakları  Sözleşmesinde düzenlenen bireysel başvuru mekanizmasından farklılıklar içermektedir. Farklılıklar içermesi uygulama tarihinin yakın dönem olması ve Anayasa Mahkemesinin usulle birlikte dilekçede belirlenen ölçütler dışına çıkmadan başvuru yapılması zorunluluğu göz önüne alındığında oldukça önem arz ettiği açıktır.

Bu açıdan bireysel başvuru temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem,eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları ikincil nitelikte bir hak arama yolu olarak tanımlabilir. Bireysel  başvurunun  temel  işlevi Anayasa'da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesini önlemek ve ihlal gerçekleşmişse ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktır. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru açıklandığı üzere  belli bir aşamadan geçmiş hak kaybı yaşadığını düşünen bireylere bir üst seviyeye  taşıyarak hakkını elde edebilmesi imkanı vermesi sebebiyle usule göre başvurulması oldukça önemlidir. Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’a göre kamu gücünün bir işlemi nedeniyle “Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin” ihlal edildiğini iddia eden “herkes” bireysel başvuru hakkına sahiptir.

Bireysel başvuruların Bireysel Başvuru Formu kullanılarak veya başvuru formunda bulunması gereken bütün bilgileri içeren ve aynı formatta olan bir dilekçeyle yapılması zorunludur. Bu formda istenen bilgiler tam ve okunaklı bir şekilde doldurulmalı ve başvurucu tarafından imzalanmalıdır.  Bireysel Başvuru Formunda ise söz konusu hak ihlaline sebebiyet verilen konu açık anlatılmalı ihlal edilen haklar da açıkça belirtilmelidir. Yine bir diğer özellik olağan kanun yollarının tüketilmeden bireysel başvurunun yapılamamasıdır. Olağan kanun yollarının neler olduğu, tüketilip tüketilmediği gibi hususlar başvurunun kabul veya reddedilmesinde büyük dikkat gerektirmektedir.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru şartları kendisine özgü olması sebebiyle avukat ile takip edilmesi zorunlu olmasa da zorlaştırıcı  içtüzüğü sebebiyle bir avukat tarafıdan başvuru yapılması , takip edilmesi bireylerin haklarına kavuşmasında önemlidir. Bu açıdan Mugan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ekibi olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapılması için  gerekli eğitim alınmış olup müvekkillerimizin talepleri, hak  ihlalleri durumlarında başvurular yapılmış ve halen yapılmaktadır.Büromuz müvekkilleri ile uzun soluklu, güven esaslı iş ortaklıkları kurmayı, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeyi ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunuyor.
Mustafa Kemal Mah. Maidan İş ve Yaşam Merkezi 2118. Cad. C Blok No:20 Çankaya/ANKARA
0312 430 57 97
info@muganhukuk.com