0312 430 57 97

Faydalı Bilgiler

İş Hukuku Davaları

İŞ HUKUKU DAVALARI

1-Hizmet Tespit Davaları

İşveren tarafından kanuna aykırı olarak resmi makamlara bildirilmeksizin (özellikle SGK girişi yapılmadan kayıt dışı çalıştırılan işçiler) çalıştırılan işçiler için çalıştığı sürelerin mahkeme huzurunda tespit edilmesine ilişkin davalardır.

2-İşçi Maaş Alacağı Davaları
İşçinin hak ettiği maaşın bir kısmının veya tamamının verilmemesi halinde açılan davalardır.

3-Kıdem Tazminatı Alacağı Davaları
4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde iş akdinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi veya iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedilmesi halinde işçinin çalıştığı süreye göre hak ettiği tazminatın tahsili amacıyla açılan davalardır. Bu dava için işçinin en az bir yıl süreyle işveren nezdinde çalışmış olması gerekmektedir.

4-İhbar Tazminatı Alacağı Davaları
İş akdinin işveren tarafından haksız ve kanunda yer alan bildirim sürelerine uyulmaksızın feshedilmesi halinde açılan davalardır.
 
5-Fazla Mesai, Hafta Tatili ve Ulusal Bayram Genel Tatil Alacağı Davaları
4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçi haftada en fazla 45 saat çalışmalı, haftada en az 1 gün izin kullanmalı ve resmi ve dini tatillerde çalıştırılmamalıdır. Ancak bu sürelerin dışında işçilerin çalıştırılması halinde kanunen ödenmesi gereken miktar işçiye ödenmez ise açılacak olan davalardır.

6-Yıllık Ücretli İzin Alacağı Davaları
İşçinin, çalıştığı her yıla ilişkin kanunda belirtilen sürelere göre yıllık izin hakkı bulunmaktadır. İş akdinin işçi veya işveren tarafından feshiyle birlikte kullandırılmayan yıllık izinin bulunması halinde açılacak davalardır.

7-İşe İade Davaları
İş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshiyle birlikte kanunda belirtilen süreler çerçevesinde işçinin tekrar işe devam etmesi için açılan davalardır. Mahkemece işçinin işe iadesine karar verilip de işveren tarafından tekrar işe başlatılmaz ise işçi boşta geçen süre ve işe iade tazminatı alacağına hak kazanmaktadır.

8-İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları
İşçinin, işverenin vermiş olduğu iş veya işlerin yapılması esnasında yaşadığı kazalar sonucunda yaralanma, ölüm, organ kaybı vb durumlarda hak kazanacağı tazminatların tahsili amacıyla açılan davalardır.

9-İş Kazası Tespit Davaları
İşçinin işverenin vermiş olduğu iş veya işlerin yapılması esnasında yaşadığı kazalar sonucunda yaralanma, ölüm, organ kaybı vb durumlarda meydana gelen sonuçlarının mahkemece tespit edilmesi için açılacak davalardır.

10-Alt işveren – asıl işveren ilişkisi içeren davalar
İşçinin birden fazla işverene sahip olması ve bu işverenler arasında kanuna uygun veya kanuna aykırı asıl işveren – alt işveren (diğer tabiriyle taşeron) ilişkisinin olması halinde somut olayın özelliğine göre nitelendirilerek açılan davalardır.


Büromuz müvekkilleri ile uzun soluklu, güven esaslı iş ortaklıkları kurmayı, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeyi ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunuyor.
Mustafa Kemal Mah. Maidan İş ve Yaşam Merkezi 2118. Cad. C Blok No:20 Çankaya/ANKARA
0312 430 57 97
info@muganhukuk.com